“Szkoła dla rodziców i wychowawców” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
ped
Warsztaty (szczegóły organizacyjne)
• w warsztatach uczestniczą osoby dorosłe (rodzice, opiekunowie, wychowawcy) bez dzieci/podopiecznych;
• warsztaty są cyklem spotkań o charakterze psychoedukacyjnym, realizowanych według ogólnopolskiego programu, różnych od psychoterapii czy grup wsparcia
• poradnia realizuje wszystkie 3 części cyklu; udział w części II i/lub III jest możliwy po upływie minumum
6 miesięcy od ukończenia części I
• każdy cykl warszatów to 10 spotkań po 3 godziny zegarowe (40 h dydaktycznych)
• zajęcia odbywają się w grupach 10-15osobowych
• warsztaty odbywają się o stałej porze, najczęściej po południu/wieczorem, w określonym dniu tygodnia (dokładny termin rozpoczęcia w każdej edycji ustalany jest osobno)
• nabór do grup prowadzony jest całorocznie – na listę oczekujących osoby zainteresowane mogą zapisać się w sekretariacie poradni (osobiście bądź telefonicznie) bądź przez pracownika poradni,
z którego pomocy korzystają; o terminie rozpoczęcia warsztatów uczestnicy informowani są przez prowadzących telefonicznie
• udział w warsztatach jest dobrowolny, nie ma możliwości kierowania uczestników przez instytucje
• najczęściej w danym roku szkolnym realizowane są dwie edycje warsztatów (wiosną i/lub jesienią)
• od uczestnika wymagana jest obecność na minimum 8 z 10 zajęć, obowiązkowy jest udział w spotkaniu 1., nieobecności nie mogą być wykorzystane na dwóch następujących po sobie spotkaniach
• w warsztatach mogą uczestniczyć pary, osoby te nie mogą jednak przychodzić na spotkania zamiennie, każda osoba jest traktowana jako osobny uczestnik
• uczestnicy powinni zaopatrzyć się w książkę Faber, Mazlish “Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły".

Informacji dotyczących warsztatów udziela
pedagog szkolny Katarzyna Kuban – 44 649 52 61
powrót