Rada Rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca- Joanna Pawlak
Zastępca przewodniczącej- Danuta Ruszkiewicz
Skarbnik- Alicja Zys
Sekretarz- Anna Kuza
Członek- Kamila Toma

Szanowni Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim. Pragniemy Państwa poinformować o celach jakie przewidujemy zrealizować w roku szkolnym 2021/2022 z budżetu Rady Rodziców:

  1. Wspieranie inicjatyw nauczycieli w zakresie ponadprogramowego doskonalenia wiedzy i umiejętności uczniów (konkursy, szkolne i międzyszkolne, uczestnictwo w zawodach sportowych, nagrody w konkursach).
  2. Zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego.
  3. Zakup wyposażenia dydaktycznego do świetlicy szkolnej.
  4. Wspomaganie działalności samorządu uczniowskiego (gazetka szkolna, kronika szkolna, kiermasze, inne).
  5. Organizacja imprez szkolnych np. bal karnawałowy.
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców, abyśmy mogli zrealizować cele zaplanowane na ten rok szkolny.
Przypominamy o możliwości dokonania wpłaty w kilku ratach (informacje zawarte są również w zakładce INFORMACJE).

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców w Santander Bank Polska: 43 1090 2705 0000 0001 2220 7922
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Wpłat można dokonywać:
  • bezpośrednio przelewem bankowym na ww. numer konta
  • 2 Oddział w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 67