Patron

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =

Uroczystość nadania imienia Polskich Olimpijczyków Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

Uroczystości związane z nadaniem szkole nowego imienia rozpoczęły się w czwartek 23.10.2014.
W samo południe w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji zgromadzili się zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wszyscy zebrani uczestniczyli w barwnym widowisku sportowym, w trakcie którego pożegnano stary sztandar szesnastki i zaprezentowano nowy. W scenerii motywów z antycznej Grecji za pomocą żywego obrazu jaki tworzyli uczniowie zmieniła się nazwa patrona szkoły: z Marcina Kasprzaka na Polskich Olimpijczyków.

W związku z nadaniem imienia Polskich Olimpijczyków uczniowie przyjęli zobowiązanie upowszechniania na co dzień idei olimpijskich. Poznali również, przedstawioną przez swoich kolegów, historię igrzysk. Kulminacyjnym punktem tej części był układ gimnastyczny zaprezentowany przez dziewczęta szesnastki.
Z kolei uczniowie klas drugich i trzecich w specjalnie przygotowanym pokazie tanecznym zapewnili nas, że sport i ruch to recepta na zdrowe życie. Jako najmłodsi wykonawcy wzbudzili szczególną sympatię publiczności.
Pierwszą część widowiska zakończyła runda honorowa, w której uczestniczyli pozdrawiający widownię uczniowie– aktorzy.

W drugiej części uroczystości cofnięto się w czasie. Uczniom przedstawieni zostali wicedyrektorzy dawnej szkoły sportowej jaką była SP16: Grzegorz Tomczyński i Krzysztof Kazimierski oraz trenerzy piłki ręcznej i zapasów: Zbigniew Haładaj i Piotr Bielawski. Prowadzący uroczystość podkreślili, że to dzięki pracy między innymi takich osób jak goście zasłużyliśmy sobie na zaszczytne imię Polskich Olimpijczyków. Następnie odbył się pokaz technicznych umiejętności zapaśników.

Z komentarza wicemistrza olimpijskiego Piotra Stępnia dowiedzieliśmy się o karierach sportowych naszych absolwentów.

Na zakończenie, w krótkim meczu próbkę swoich możliwości pokazały czołowe piłkarki ręczne szesnastki ze starszymi bardziej doświadczonymi koleżankami wśród, których były absolwentki naszej szkoły.

Uroczystość zakończył utwór „Jesteśmy mistrzami” podczas, którego zgromadzona widownia wstała z miejsc.

24 października 2014 o godzinie 12:00 społeczność szkoły oraz zaproszeni goście zebrali się w Kościele pod wezwaniem Świętego Jakuba. Na mszy świętej, którą odprawił Ksiądz Tomasz Estkowski został poświęcony nowy sztandar szkoły. Po mszy wszyscy przeszli na dalszą część uroczystości do szkoły.

Akademia rozpoczęła się hymnem narodowym. Prowadząca, Pani Monika Wnuk, powitała gości i rozpoczęła uroczystość. Jako pierwszy wystąpił Przewodniczący Rady Miasta Pan Marian Błaszczyński, który odczytał uchwałę o nadaniu imienia Polskich Olimpijczyków Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim. Następnie Pan Dyrektor Robert Bednarek podziękował za przychylną dla szkoły decyzję i przedstawił uzasadnienie wyboru imienia oraz podkreślił wagę sportu i idei olimpijskich w życiu młodego człowieka.

Najważniejszą chwilą dla wszystkich był ceremoniał przekazania sztandaru społeczności szkolnej. Przedstawiciele Rady Rodziców uroczyście przekazali sztandar Panu  Dyrektorowi, który podziękował za ten cenny dar i zapewnił, że stanie się on symbolem wartości będących fundamentem pracy szkoły, po czym przekazał go uczniom, którzy zapewnili, iż otoczą go powszechnym szacunkiem i czcią.

Poczet Sztandarowy, w którego skład weszli uczniowie: Iga Chwastowska, Agnieszka Legiędź i Grzegorz Filipek zaprezentował zebranym sztandar naszej szkoły, a uczniowie Nikola Trajdos i Adam Jarocki przedstawili jego symbolikę, która nawiązuje do patriotyzmu i ideałów olimpijskich oraz podkreśla wartość nauki.

Po prezentacji sztandaru odbyło się pierwsze ślubowanie reprezentantów  poszczególnych klas. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kacper Jeż  odczytał rotę ślubowania, a reprezentanci uczniów: Ada Augustyniak, Zuzanna Nowacka, Wojciech Kotliński, Franciszek Cejnóg,   Franciszek Jurczenia i Leszek Kaczmarek złożyli ślubowanie.

Po ślubowaniu nastąpiły przemówienia, gratulacje i podziękowania zaproszonych gości. Głos zabrał m.in. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak.

Na uroczystość przybyli olimpijczycy: Dariusz Goździak, Piotr Stępień, Włodzimierz Wachowicz, Zygfryd Kuchta, Mieczysław Nowicki, Bogdan Grzejszczak, którzy przekazali naszej szkole Flagę Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Rada Rodziców podarowała uczniom, na ręce dyrektora-telewizor, a przedstawiciel NSZZ „Solidarność” klocki dydaktyczne. Upominki te przekazane zostały do świetlicy szkolnej.

Na koniec części oficjalnej Pan Dyrektor serdecznie podziękował wszystkim za przybycie i ciepłe słowa.

Po części oficjalnej obejrzano część artystyczną. Młodzież z klasy 6a i 5a przygotowana przez Panią Iwonę Bogusławską przedstawiła mini spektakl poetycki „Kim jesteś, człowieku”. Po przedstawieniu uczennice Nikola Haładaj, Monika Cecotka, Marcelina Cejnóg, Sara Szczukocka i Lena Trawińska, przygotowane przez Panią Elżbietę Wiączek, zaprezentowały układ gimnastyczno-artystyczny do utworu „Rydwany ognia”.

Uroczystość nadania imienia szkole była niewątpliwie najważniejszym dniem w historii naszej szkoły. Zaszczyciły nas swoją obecnością znakomite osobistości. Wrażenia z dwudniowych obchodów pozostaną na długo w pamięci całej społeczności.
Całe przedsięwzięcie nie powiodłoby się, gdyby nie zaangażowanie licznej grupy nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w przygotowaniu uroczystości.