Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =

Historia Szkoły Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim
 

12.10.1965
Oficjalne otwarcie szkoły.
Placówka liczy 648 uczniów.
Dyrektor- Eugeniusz Herman.
Wicedyrektor- Jerzy Dworak.
Kadra pedagogiczna: Bogumiła Gorczyńska, Helena Kałkowska, Irena Kałuża, Barbara Kucharek, Wanda Madeja, Euzebia Magiera, Maria Łągiewska-Muszkiet, Jan Olczyk, Wanda Orzechowska, Maria Piątek, Barbara Rutkowska, Wiesław Saciński, Elżbieta Szczepańska, Regina Wieczorek, Zofia Zaborowska, Dezyderiusz Zaborowski.


1966
Powstanie Świetlicy szkolnej.
Powstanie Szczepu Harcerskiego. 
Twórcy: Mirosław Skowroński, Ewa Marchlewicz.
Komendant: Helena Kałkowska.

26 kwietnia 1974
Otrzymanie sztandaru szkoły.
 
1974
Powstanie boiska szkolnego.
 
1976
Powstanie Szkoły Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 16.
Dyrektor- Grzegorz Tomczyński.
Szkoleniowcy: Grzegorz Tomczyński (1976-1990), Krzysztof Kazimierski (1977-2001), Piotr Bielawski (1979-1999), Ireneusz Nowak (1976-1982), Elżbieta Masiarek (1980-1984), Sylwia Cygan (1983-2000), Elżbieta Wiączek (1997-2000).

1982
Pierwszy nabór do klasy sportowej o specjalizacji zapasy klasyczne.
Szkoleniowcy: Zbigniew Haładaj (1982-1999), Karol Sala (1992-1999), Mariusz Śpiewak (1998-2000).
 
1987
Powstanie pierwszej w Piotrkowie Trybunalskim szkolnej pracowni informatycznej.
Twórca: Wojciech Pietras.
 
1991
Odejście dyrektora Eugeniusz Hermana na emeryturę.
Nowym dyrektorem szkoły zostaje Tadeusz Szajewski.
Dyrektorem Szkoły Sportowej zostaje Krzysztof Kazimierski.
 
2002
Odejście dyrektora Tadeusza Szajewskiego na emeryturę.
Nowym dyrektorem szkoły zostaje Iwona Trzepadłek.
 
2004
Powstaje pracownia informatyczna ufundowana z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej „Pracownia komputerowa dla szkół”.
 
2005
40-lecie szkoły. Przekazanie funduszy na termomodernizację szkoły przez Prezydenta Miasta.
 
2006
Modernizacja i przebudowa sali gimnastycznej.
Powstaje „Internetowe Centrum Informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej” ufundowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

2006-2008
Modernizacja budynku szkoły (na zewnątrz jak i wewnątrz).
 
2007
Nowym dyrektorem szkoły zostaje Robert Bednarek. 
Powstaje II pracownia informatyczna ufundowana z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej „Pracownia komputerowa dla szkół”.
 
2010
Zrealizowany został  projekt  „Zdobywam Świat”,  który obejmował kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas czwartych i piątych piotrkowskich szkół podstawowych projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

2011
Realizacja projektu w ramach Programów Unijnych "Radosna szkoła–Plac zabaw"– między dwoma skrzydlami szkoły powstał profesjonalny plac zabaw o powierzchni do 500 metrów kwadratowych.
Realizacja projektu w ramach Programów Unijnych "Radosna szkoła–Miejsce zabaw"– z części stołówki i korytarza szkoły powstaje nowe w pełni wyposażone miejsce do zabaw dla uczniów młodszych.
 
2012
Zrealizowany został „Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas 1-3 z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania”,  który obejmował kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas 1-3 piotrkowskich szkół podstawowych projekt współfinansowany z funduszu Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.
Rozpoczęła się realizacja trwającego trzy lata programu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” dla uczniów pierwszego etapu nauczania, programu, który obejmował kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas 1-3- projekt współfinansowany z funduszu Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

2013
Pracownia komputerowa szkoły otrzymuje międzynarodowy Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

24.10.2014
Zmiana patrona szkoły na imienia Polskich Olimpijczyków.
Otrzymanie nowego sztandaru szkoły.
Realizacja dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej dofinansowującej wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci sześcioletnich i świetlicy szkolnej.
 
2015
Modernizacja sali gimnastycznej i holu głównego szkoły.
Realizacja dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup pomocy naukowych do nauczania wspomagającego.
Realizacja projektu "Klasa pod chmurką" w ramach programu ogródków dydaktycznych refundowanych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Realizacja projektu „Książka moich marzeń” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W wyniku głosowania dotyczącego modernizacji boiska przy SP 16 jako projektu do Budżetu Obywatelskiego 2016, nasza placówka uzyskała największe poparcie dzięki mieszkańcom miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Dyrektorzy i wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 16
 
Dyrektorzy:

 • 1965- Eugeniusz Herman
 • 1991- Tadeusz Szajewski
 • 2002- Iwona Trzepadłek
 • 2007- Robert Bednarek

 
Wicedyrektorzy:

 • 1965- Jerzy Dworak
 • 1976- Elżbieta Urbaniak
 • 1980- Zofia Zaborowska, Grzegorz Tomczyński
 • 1991- Krystyna Pelc, Krzysztof Kazimierski
 • 2001- Krystyna Pelc, Jolanta Zielińska
 • 2002- Danuta Grześkiewicz, Jolanta Zielińska
 • 2007- Marzysława Zajda, Jolanta Zielińska