Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

(KALENDARIUM HISTORYCZNE)

12.X.1965 r.    
Oficjalne otwarcie szkoły.

Placówka liczy 648 uczniów.
Dyrektor Eugeniusz Herman, wicedyrektor Jerzy Dworak
Kadra pedagogiczna:
        Bogumiła Gorczyńska, Helena Kałkowska, Irena Kałuża,             
        Barbara Kucharek, Wanda Madeja, Euzebia Magiera, Maria Łągiewska - Muszkiet,            
        Jan Olczyk, Wanda Orzechowska, Maria Piątek, Barbara Rutkowska,
        Wiesław Saciński, Elżbieta Szczepańska, Regina Wieczorek, Zofia Zaborowska,             
        Dezyderiusz Zaborowski.
1966 r.
Powstanie Świetlicy szkolnej.
Powstanie Szczepu Harcerskiego
Twórcy: Mirosław Skowroński, Ewa Marchlewicz
Komendant: Helena Kałkowska


26.IV.1974 r.
Otrzymanie sztandaru szkoły.
 
1974 r.
Powstanie boiska szkolnego
 
1976 r.
Powstanie Szkoły Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 16.
Dyrektor Grzegorz Tomczyński
Szkoleniowcy: Grzegorz Tomczyński (1976 - 1990), Krzysztof Kazimierski (1977 - 2001), Piotr Bielawski (1979 - 1999), Ireneusz Nowak (1976 - 1982), Elżbieta Masiarek (1980 - 1984), Sylwia Cygan (1983 - 2000), Elżbieta Wiączek (1997 - 2000)

1982 r.
Pierwszy nabór do klasy sportowej o specjalizacji zapasy klasyczne
Szkoleniowcy: Zbigniew Haładaj (1982 - 1999), Karol Sala (1992 - 1999), Mariusz Śpiewak (1998 - 2000)
 
1987 r.
Powstanie pierwszej w Piotrkowie Tryb. szkolnej pracowni informatycznej
Twórca: Wojciech Pietras
 
1991 r.
Odejście dyrektora Eugeniusz Hermana na emeryturę
Nowym dyrektorem szkoły zostaje Tadeusz Szajewski
Dyrektorem Szkoły Sportowej zostaje Krzysztof Kazimierski
 
2002 r.
Odejście dyrektora Tadeusza Szajewskiego na emeryturę
Nowym dyrektorem szkoły zostaje Iwona Trzepadłek
 
2004 r.
Powstaje pracownia informatyczna ufundowana z funduszy EFS Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej „Pracownia komputerowa dla szkół”
 
2005 r.
40-lecie szkoły. Przekazanie funduszy na termomodernizację szkoły przez Prezydenta Miasta
 
2006 r.
Modernizacja i przebudowa sali gimnastycznej
Powstaje „Internetowe Centrum Informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej” ufundowane z funduszy EFS Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej

2006 - 2008
Modernizacja budynku szkoły (na zewnątrz jak i wewnątrz)
 
2007 r.
Nowym dyrektorem szkoły zostaje Robert Bednarek
Powstaje II pracownia informatyczna ufundowana z funduszy EFS Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej „Pracownia komputerowa dla szkół”
 
2010 r.
Zrealizowany został  projekt  „Zdobywam Świat”,  który obejmował kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych projekt współfinansowany z funduszu EFS Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej

2011 r.
Realizacja projektu w ramach Programów Unijnych "Radosna szkoła – Plac zabaw" – między dwoma skrzydlami szkoły powstał profesjonalny plac zabaw o powierzchni do 500m2.
Realizacja projektu w ramach Programów Unijnych "Radosna szkoła – Miejsce zabaw" – z części stołówki i korytarza szkoły powstaje nowe w pełni wyposażone miejsce do zabaw dla uczniów młodszych
 
2012 r.
Zrealizowany został  „Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas I-III z piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania”,  który obejmował kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas I-III piotrkowskich szkół podstawowych projekt współfinansowany z funduszu EFS Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej
Rozpoczęła się realizacja trwającego trzy lata programu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” dla uczniów pierwszego etapu nauczania, programu, który obejmował kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas I-III - projekt współfinansowany z funduszu EFS Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej

2013 r.
Pracownia komputerowa szkoły otrzymuje międzynarodowy certyfikat ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

24.X.2014 r.
Zmiana patrona szkoły na imienia Polskich Olimpijczyków
Otrzymanie nowego sztandaru szkoły
Realizacja dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej dofinansowującej wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich i świetlicy szkolnej
 
2015 r.
Modernizacja sali gimnastycznej i holu głównego szkoły
Realizacja dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup pomocy naukowych do nauczania wspomagającego.
Realizacja projektu "Klasa pod chmurką" w ramach programu ogródków dydaktycznych refundowanych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Realizacja projektu „Książka moich marzeń” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Obecnie realizowany jest drugi taki projekt
W wyniku głosowania dotyczącego modernizacji boiska przy SP 16 jako projektu do Budżetu Obywatelskiego 2016, nasza placówka uzyskała największe poparcie dzięki mieszkańcom miasta Piotrkowa Trybunalskiego


DYREKTORZY I WICEDYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
 
DYREKTORZY:
 
1965 rok
p. Eugeniusz Herman

1991 rok
p. Tadeusz Szajewski

2002 rok
p. Iwona Trzepadłek

2007
p. Robert Bednarek
 
WICEDYREKTORZY:
 
1965 rok                  
 p. Jerzy Dworak

1976 rok                     
p. Elżbieta Urbaniak

1980 rok                           
1. p. Zofia Zaborowska      
2. p. Grzegorz Tomczyński


1991 rok                          
1. Krystyna Pelc              
2. Krzysztof Kazimierski


2001 rok
1. Krystyna Pelc              
2. Jolanta Zielińska


2002 rok                            
1. p. Danuta Grześkiewicz    
2. p. Jolanta Zielińska


2007 rok
1. p. Marzysława Zajda    
2. p. Jolanta Zielińska