Informacje

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Rada Rodziców
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców, abyśmy mogli zrealizować cele zaplanowane na ten rok szkolny.
Przypominamy o możliwości dokonania wpłaty w kilku ratach.
Nastąpiła zmiana rachunku bankowego Rady Rodziców - nowy numer konta w Santander Bank Polska: 43 1090 2705 0000 0001 2220 7922
Prosimy napisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.


Opłata za obiady
Opłatę za obiady należy dokonywać w formie przelewu rodziców na konto szkoły po uzgodnieniu kwoty należności
z kierownikiem świetlicy Wiolettą Dziadczyk.

GETIN BANK
Nr konta:
73 1560 0013 2327 1662 7000 0004
W tytule proszę wpisać:
Zapłata za obiady ucznia/uczennicy (imię i nazwisko, klasa) za miesiąc ....... 2022r.

W wyjątkowych sytuacjach opłaty będą przyjmowane również w gotówce u kierownika świetlicy.