HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Terminy i procedury
Termin główny:
 1. Język polski – 23 maja 2023r. (wtorek) – godz. 9:00 - czas trwania 120 minut - wydłużenie do 180 minut
 2. Matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 - czas trwania 100 minut  - wydłużenie do 150 minut
 3. Język obcy nowożytny – 25 maja 2023r. (czwartek) - godz. 9:00 – czas trwania 90 minut - wydłużenie do 135 minut

Procedury:
 • Na egzamin uczniowie przychodzą do szkoły 30 minut przed egzaminem.
 • Uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ ścieralnych/ elektronicznych), a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (wyjątek – słownik polsko-ukraiński dla uczniów z Ukrainy).
  Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, smartwatchy i słuchawek (wszystkie rzeczy dodatkowe zostawiamy w zamykanej szatni).
 • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne.
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  - do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności,
 • Do szkoły oraz sali, w której będzie egzamin, można wnieść małą butelkę wody (w przeźroczystej butelce).
  Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.
 • W każdy dzień egzaminu uczeń powinien  mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
 • Przed wejściem do danej sali egzaminacyjnej nastąpi losowanie miejsca.
 • W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie powininno się opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego – nauczyciel obecny na egzaminie - może zezwolić na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 • W przypadku konieczności wyjścia z sali  sygnalizujesz taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście (pod opieką nauczyciela) pozostawiasz zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas Twojej nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.
 • Po napisaniu egzaminu uczeń udaje się do szatni.

  Powodzenia :)

Załączniki artykułu

powrót