Wystawy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
24.09.2021r.
 
Wystawy
 
Z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego prymasa Polski oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej na holu głównym naszej szkoły można było oglądać dwie wystawy.
Beatyfikacja tych dwóch znamienitych osób, które się znały, a nawet ze sobą korespondowały nastąpiła w niedzielę 12 września br. Z tej okazji katecheci przeprowadzili w swoich klasach okolicznościowe katechezy, by przybliżyć uczniom te sylwetki. Pomocą w tym służyła także wystawa zatytułowana „Dwa błogosławione serca miłujące Boga, ludzi i ojczyznę – kardynał Wyszyński i Matka Czacka”. Przedstawiała najważniejsze wydarzenia, ciekawostki, a przede wszystkim zdjęcia nowych błogosławionych. Można się było z niej choćby dowiedzieć, że prymas przed święceniami stworzył dla siebie Dekalog życia wewnętrznego, a w szkole lubił język polski. Matka Czacka zaś założyła ośrodek w Laskach i grała na fortepianie. Wystawę można było oglądać na holu od 9 do 16 września br. Natomiast w kolejnych dniach czyli od 17 do 24 września br. swoje prace zaprezentowali uczniowie. Wystawa zatytułowana „ABC Społecznej Krucjaty Miłości” przedstawiała rysunki wykonane przez uczniów z klas: 5a i 5b. Zadaniem młodzieży było zilustrowanie wybranej zasady życia moralnego napisanej przez błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Prymas ułożył je, aby przypomnieć nam, na czym polega miłość. Uczniowie wspaniale poradzili sobie z tym zadaniem, a kilka prac odnosiło się do przykładów z życia uczniów.
powrót