Kadra Pedagogiczna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Wielosława Chalusiak
mgr Aldona Kozień
mgr Ewa Merk 
mgr Izabella Pietras
mgr Anna Sokołowska 
mgr Monika Stankowska
mgr Bogusława Sygulska 
mgr Joanna Terka
mgr Edyta Tuzikiewicz

mgr Izabela Warchulińska 
mgr Grażyna Zasempa 

Język polski

mgr Iwona Bogusławska
mgr Dorota Orłowska

mgr Joanna Popielska
mgr Justyna Miśkiewicz
mgr Anna Makagon


Język angielski

mgr Małgorzata Leśniak
mgr Elżbieta Lewandowska
 

mgr Magdalena Moraczewska
mgr Dominika Lesiakowska


Język niemiecki

mgr Marta Gliszczyńska
mgr Marta Ryba


Muzyka

mgr Magdalena Dworak 

Plastyka

mgr Aleksandra Ciuba

Technika

mgr Katarzyna Cinkowska
mgr Irena Ławniczek
mgr Aleksandra Ciuba


Historia

mgr Agnieszka Jurczenia
mgr Jolanta  Dolecińska


Przyroda

mgr Ewa Ortyl
mgr Anna Majewska


Biologia

mgr Magdalena Alama 

Geografia

mgr Anna Majewska
mgr Ewa Ortyl


Matematyka

mgr Małgorzata Kujawska 

mgr Anna Szala
mgr Ewa Wiecha
mgr Katarzyna Tołkacz


Fizyka


mgr Renata Dąbrowska

Chemia

mgr Aneta Wadowska

Informatyka

mgr inż. Barbara Woźniakowska
 
Wychowanie fizyczne

mgr Mariusz Śpiewak 
mgr Monika Wnuk
mgr Kamil Wasilewski

mgr Anna Wasilewska
mgr Kamil Wędrak


Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Bogusława Sygulska
mgr Joanna Muszyńska


Religia

mgr Anetta Adamczyk
mgr Izabella Cecotka 

mgr Jan Jakimiuk
mgr Teresa Rytych
mgr Anna Kafar 


Wiedza o społeczeństwie

mgr Agnieszka Jurczenia
mgr Jolanta  Dolecińska


Edukacja dla bezpieczeństwa 

mgr Irena Ławniczek

Doradztwo zawodowe

mgr Katarzyna Kaźmierczak

Pedagog

mgr Paulina Gronowska
mgr Katarzyna Kuban

Terapia i wspomaganie

mgr Paulina Gronowska
mgr Kamila Toma
mgr Izabella Pietras
mgr Joanna Miazek
mgr Renata Klepacz


Nauczyciele świetlicowi

mgr Wioletta Dziadczyk 
mgr Katarzyna Kaźmierczak
mgr Joanna Muszyńska 

mgr Beata Jakóbczak

Nauczyciele bibliotekarze

mgr Ewa Śnioch 
mgr Iwona Trzepadłek 
mgr Laura Piekarska