UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE IMIENIA POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW