INFORMACJA O OBIADACH

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej (jeżeli dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza od lutego 2023r. kwoty 1200 zł netto) mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie opłacania obiadów dla dzieci w szkole i przedszkolu.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do terenowych pracowników socjalnych w godzinach 9.00 - 15.00.

Telefon MOPR - (044) 733 90 03
733 90 04
733 90 05
powrót